PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

LaserCentrum Dermatologie Midden Brabant B.V. (hierna te noemen LaserCentrum Dermatologie) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LaserCentrum Dermatologie, en/of omdat u deze gegevens zelf via het contactformulier aan het LaserCentrum Dermatologie verstrekt.

 

LaserCentrum Dermatologie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw medische gegevens

 

WAAROM LASERCENTRUM DERMATOLOGIE GEGEVENS NODIG HEEFT

LaserCentrum Dermatologie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan LaserCentrum Dermatologie uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

 

HOE LANG LASERCENTRUM DERMATOLOGIE GEGEVENS BEWAART

LaserCentrum Dermatologie bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

 

DELEN MET ANDEREN

LaserCentrum Dermatologie verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van LaserCentrum Dermatologie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.lasercentrumdermatologie.nl. LaserCentrum Dermatologie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                                

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lasercentrumdermatologie.nl.

LaserCentrum Dermatologie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN      

LaserCentrum Dermatologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LaserCentrum Dermatologie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LaserCentrum Dermatologie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LaserCentrum Dermatologie op via info@lasercentrumdermatologie.nl.

 

LaserCentrum Dermatologie is als volgt te bereiken:

Bezoekadres:

Kasteellaan 2, 5141 BM Waalwijk

Correspondentieadres:

Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 17226332

Telefoon: 013-4655211

E-mailadres: info@lasercentrumdermatologie.nl