Aandoeningen

Hypertrichosis

Hypertrichosis is een vorm van overbeharing die kan ontstaan op een willekeurig lichaamsdeel en is niet patroon gebonden zoals bij Hirsutisme het geval is.

Hypertrichosis komt zowel bij mannen als vrouwen voor en kan aangeboren of op latere leeftijd verworven zijn. Daarnaast kan de overbeharing uitgebreid of juist beperkt op het lichaam voorkomen.